Vi-Va Art of Music and Dance

Vi-Va Zene-és Mozgásművészeti Alapítvány

Adatvédelmi Szabályzat
Jelen adatvédelmi tájékoztató („Adatvédelmi Szabályzat”) a Vi-Va Zene- és Mozgásművészeti Alapítvány (székhelye: 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 2, nyilvántartási száma: 01-01-0008929, a továbbiakban: „Alapítvány”) adatvédelmi rendelkezéseit tartalmazza az irányadó magyarországi jogszabályokkal, és az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendeletével (Általános Adatvédelmi Rendelet, vagy röviden „GDPR”) összhangban.

Jelen Adatvédelmi Szabályzat hatálybalépése: 2018. május 25.

Az Alapítvány számára kiemelten fontos a személyes adatok védelmének biztosítása, ezért az Alapítvány jelen Adatvédelmi Tájékozatóval tájékoztatja az érintetteket adatkezelési tevékenységéről.

1. Az adatkezelés Önre gyakorolt hatása
Amennyiben hozzájárul címének, e-mail címének, és nevének és telefonszámának kezeléséhez, az Alapítvány személyes adatait az Önnek címzett hírlevelek, tájékoztatások, díjak kipostázása, illetve az Alapítvány által szervezett rendezvényekkel kapcsolatos információk megküldése céljából fogja felhasználni. Az adatkezelést megszűnését bármikor jogosult kérni, és így az adatkezelés is megszűnik.

2. Adatkezelő
Az adatkezelő neve: Vi-Va Zene- és Mozgásművészeti Alapítvány
székhelye: 8360 Keszthely
nyilvántartási száma: 20-01-0001172
telefonszám: +36 30 255 1401
e-mail cím: viva.wwwstar@gmail.com
weboldal:  www.vi-va.hu

3. Az érintett személyes adatok köre
Név, e-mail cím, telefonszám,cím.

4. Adatkezelés célja
Az adatkezelés célja, hogy az Alapítvány hírleveleket, tájékoztatásokat, rendezvényekkel kapcsolatos információkat küldjön az érintetteknek, illetve hogy a résztvevők a díjakat postán megkaphassák.

6. Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

7. Az adatok tárolásának időtartama
A személyes adatokat az Alapítvány a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

8. Érintett jogai
Ön jogosult az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Önnek joga van továbbá:

  1. Tájékoztatást és hozzáférést kérni az Önről kezelt személyes adatokról
  2. Az Alapítvány által kezelt pontatlan személyes adatok aktualizálását vagy helyesbítését kérni
  3. Személyes adatait töröltetni
  4. Személyes adatai felhasználásának korlátozására kötelezni az Alapítványt
  5. Az Önt érintő személyes adatok kezelése ellen tiltakozni

Amennyiben gyakorolni kívánja ezeket a jogait, vagy bármilyen kérdése lenne, forduljon az Alapítványhoz a fenti 2. pontban megjelölt elérhetőségeken. Az Alapítvány a megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül megválaszolja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy mindemellett jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), amennyiben úgy véli, hogy az Alapítvány jogsértő módon kezeli az Ön személyes adatait.

9. Egyebek
Ha az Alapítvány a személyes adatokon a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt céltól eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt erről az eltérő célról és az új adatkezelésre vonatkozó minden releváns kiegészítő információról.

10. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Vi-Va Zene-és Mozgásművészeti Alapítvány

Célunk

A földrajzi távolságok áthidalása, és magas szintű versenykörnyezet biztosítása gyermekek számára komolyzenei és mozgásművészeti irányzatokban.

WWWSTAR

Nemzetközi és Országos zenei versenyek gyermekek számára.

VII.WWWSTAR

Egy kis statisztika:

  1. 90 versenyző !
  2. 42 felkészítő tanár !

WWWSTAR.HU